บริษัท สมาร์ทเมดกรุ๊ป 2019 จำกัด

Mission

“ให้คนไทยได้สามารถเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล และ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้เทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ของไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก”

Vision

“เป็นผู้นำทางด้านการผลิต วิจัย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์สัญชาติไทย ให้สามารถต่อสู้ได้บนเวทีนานาชาติได้”

Smart MED Group 2019 Co., Ltd.

Who we are

      บริษัท สมาร์ทเมด กรุ๊ป 2019 จํากัด ทํางานในด้านการออกแบบ วิจัย และพัฒนาวัสดุฉลาดและวัสดุทางการแพทย์โดยได้รับการ สนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากห้องวิจัยวัสดุฉลาด หรือ SMART LAB นําโดยรองศาสตราจารย์ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ จากภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพและการ แพทย์มากว่า 20 ปีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโลหะผสมไทเทเนียมทางการแพทย์ที่เพิ่มสมบัติความล้า และความแข็งแรง ของวัสดุให้สามารถใช้งานได้นาน ขึ้น การพัฒนาวัสดุทดแทนกระดูกไฮดรอกซีอพาไทท์หรือ Hydroxy Apatite (HA) ที่มีความพรุนสูงโดยมีความร่วมมีทางด้านเทคโนโลยีจาก สถาบันวิจัยวัสดุศาสตร์แห่งชาติประเทศญี่ปุ่น หรือ National Institute for Materials Science (NIMS) บริษัท สมาร์ทเมด กรุ๊ป 2019 จํากัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อการนํางานวิจัยออกมาสู่ตลาด สามารถทําให้ผลิตเครื่องมือแพทย์ใช้ได้เองใน ประเทศเพื่อลดการนําเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ และมีความพร้อมในด้านการออกแบบ วิจัย และพัฒนาอุปกรณ์ ทางการแพทย์ซึ่งมีผลงานวิจัยและรางวัลประกวดระดับนานาชาติรองรับมากมาย

Increase Efficiency .

ทำให้เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการใช้งาน

Reduce Impact .

ลดผลกระทบจากการที่อุปกรณ์ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน จนถึงคุณภาพชีวิตของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

The Best Product .

เพราะเราผลิต ผลิตภัณฑ์ออกมาเหมือนผลิตให้กับคนในครอบครัวของเราที่อยากให้ได้ของที่ดีที่สุด

Executive summary

บริษัท สมาร์ทเมด กรุ๊ป 2019 เกิดจาก

      การรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีแนวคิดตรงกัน ที่อยากจะสานต่อความคิดและความฝัน ในการที่อยากเห็นประเทศไทยได้ใช้เทคโนโลยีที่มาจากคนไทย ยกระดับคุณภาพชีวิต บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และตอบโจทย์สังคมโดยเน้นความร่วมมือและการบูรณาการความxเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและการแพทย์ ต่อยอดงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนและสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ บริษัท ยังเน้นการพัฒนาบุคลากร สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและแนวคิดตอบโจทย์สังคมสมัยใหม่ และให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้างความสุขให้กับคนไทยทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาต่างประเทศ เราสัญญาว่า เราจะทำนวัตกรรมที่ดี ใช้งานได้ เอื้อมถึงให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทยให้ได้

รศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ
ประธานบริษัท

“จากการพัฒนาในห้องแลปวิจัยในอดีต สู่นวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง”

      จากประสบการณ์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านการแพทย์จากแลปที่น่าเชื่อถือกว่า 20 ปี พวกเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงเราเชื่อว่า ทักษะและความรู้ที่เรามีประกอบกับหุ้นส่วนทางธรุกิจที่แข็งแกร่งสามารถเป็นแรงพลักดันที่จะพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นสากล รวมถึงสามารถทำให้ผู้ได้รับการรักษาไม่ว่าจะเชื้อชาติใด มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ด้วยราคาที่เป็นธรรม

นายศรัญย์ ธรรมาศิริกุล และ นายภวนันท์ ฤทธาเวช
กรรมการบริหาร" การก่อตั้งบริษัท Smartmed group คือผลลัพธ์จากมิตรภาพ "

      ที่ทางผมซึ่งเป็นคนญีปุ่น และเพื่อนคนไทย มีแนวคิดที่จะร่วมกันจัดตั้งบริษัทนี้ขึ้น โดยมีความมุ่งหวังและตั้งเป้าหมายที่จะให้เป็นที่ผลิตเทคโนโลยี ความรู้ และแนวคิดต่างๆ ที่เกิดจากประเทศไทย โดยมีหลักการพื้นฐานเพื่อให้งานนี้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ผมคิดว่าจะสามารถมอบความสุขให้กับคนไทยได้

นายทะสึยะ มิยาซาวา
ผู้บริหารฝ่ายเทคนิค" ประเทศไทยนั้นนอกจากจะมีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในระดับโลกแล้ว "

      ยังมีความเป็นที่ยอมรับในเรื่องของงานวิจัยหลายๆด้านอีกด้วย ซึ่งพลังขับเคลื่อนที่สูงของประเทศไทยที่กล่าวนั้น ก็จะสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความสำเร็จของสิ่งต่างๆได้ นอกจากนี้ คนรอบๆข้างในประเทศไทยก็มอบความเชื่อมั่น และความจริงใจให้กับผมด้วย SmartMED นั้น ได้ถูกก่อตั้งมาจากการรวมตัวกันของพันธมิตรที่มีความจริงใจกัน และมั่นใจว่าเราสามารถสร้างแรงผลักดันและมีเทคโนโลยีระดับสูงที่สามารถขยายผลไปสู่ระดับโลกได้
การจัดตั้ง SmartMED นั้น มีที่มามาจากชื่อของกระทรวงสาธารณสุขและแรงงานที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอาจเรียกว่า 「Ministry of Public Health」นั่นเอง ซึ่งเราก็คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า เทคโนโลยีทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์นั้นจะนำมาซึ่งความสุขของคนในสาธารณะ ซึ่งก็ยิ่งบอกให้รู้ที่มาของกระทรวงนี้นั่นเอง ในฐานะที่ผมเป็นนักเทคโนโลยีคนหนึ่ง ผมมีความรู้สึกว่าเราได้รับโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีที่เรามีนั้นก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและสาธารณะ
ผมมีเป้าหมายให้ SmartMED นั้น เป็นที่ที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากงานวิจัยหลากหลายสาขา และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เพื่อคน และเพื่อโลกนี้ได้ ซึ่งจะร่วมมือทำงานกับพันธมิตรการค้าในระดับสากลที่เข้มแข็ง และไม่เป็นเพียงบริษัทที่รู้จักกันในประเทศไทย แต่มุ่งหวังให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างระดับสากลด้วย

นายมาซาฮิโร นามาทาเมะ
ผู้บริหารฝ่ายเทคนิค

How we work

บริษัท Smartmed Group

      เราคัดสรรค์วัสดุในการผลิตคุณภาพสูง ผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือ ISO13485 และใช้เทคโนโลยีการผลิตคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ผลิตตามความต้องการและความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละคนเพื่อให้คุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูง และเหมาะกับความต้องการของตัวคุณ


“จุดเริ่มต้นนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต”

“Where innovation begins for improving quality of life”

สินค้าของเรา

บริษัท Smartmed Group ของเรามีสินค้าทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ทางการแพทย์ และ แผ่นฟิล์มป้องกันไวรัสและแบคทีเรีย

สินค้าสำหรับการใช้ชีวิตแบบ New Nomal ให้คุณปลอดภัยจาก COVID-19

CU Tech + Anti Virus & Bacteria Film

หลักกการทำงานของ CU Tech + Anti Virus & Backteria Film
ผลิตด้วยนวัตกรรมการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น

Get Started Instantly

ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่น รวมไปถึงการออกแบบตามความต้องการของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
โดยผลิตจากพลาสติกทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน
และผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน ISO13485 หรือ มาตรฐานโรงงานการผลิตเครื่องมือแพทย์

ติดต่อเรา

บริษัท สมาร์ทเมดกรุ๊ป 2019 จำกัด

..........

Phone

098-502-6555

Email

sales@smartmedgroup.co

Location

เลขที่ 3 ซอยพระรามเก้า 62
(ซอย 9 เสรี 8)แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250